חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ruvensky, Sander

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Sander
Ruvensky
was born
on
מאי 1900
,
Son of
Bore
Ruvensky
and
Janett
Gelman
,
Images:
First name:
Sander
Surname:
Ruvensky
Gender:
זכר
Date of birth:
מאי 1900
Place of birth:
Oregon, United States
Events:
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1900
Date:
1900
Event place:
Portland city, Multnomah, Oregon, USA
Event Type:
לידה
Description:
MAY 1900
Date:
מאי 1900
Event place:
Oregon, United States
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1900
Date:
1900
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ruvensky, Sander
מאי 1900
מאי 1900
Oregon, United States
1900
Portland city, Multnomah, Oregon, USA
MAY 1900
Oregon, United States
1900
Ruvensky, Bore
Gelman, Janett
Ruvensky, Bessie
Ruvensky, Etta
Ruvensky, Sander
Ruvensky, Joseph H
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gelman, Janett
Ruvensky, Bore
Ruvensky, Sander
Ruvensky, Bessie
Ruvensky, Etta
Ruvensky, Joseph H