חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Heinemann, Auguste

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Auguste
Heinemann
was born
on
4 לדצמבר 1866
,
Son of
Henriette
Lindenberg
and
Marcus
Heinemann
,
died
on
2 לאפריל 1892
,
Images:
First name:
Auguste
Surname:
Heinemann
Gender:
זכר
Date of birth:
4 לדצמבר 1866
Place of birth:
Luneburg, Germany
Date of death:
2 לאפריל 1892
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2 APR 1892
Date:
2 לאפריל 1892
Age:
25
Event Type:
לידה
Description:
4 DEC 1866
Date:
4 לדצמבר 1866
Event place:
Luneburg, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Heinemann, Auguste
4 לדצמבר 1866
died
on
2 לאפריל 1892
4 לדצמבר 1866
Luneburg, Germany
2 APR 1892
4 DEC 1866
Luneburg, Germany
Lindenberg, Henriette
Heinemann, Marcus
Heinemann, Felix
Heinemann, Robert Simon
Heinemann
Heinemann
Heinemann, Otto
Heinemann, Klara
Heinemann, Ida
Heinemann, Emilie
Heinemann
Heinemann, Adolph David
Heinemann, Henry
Heinemann, Anna
Heinemann
Heinemann, Willy
Heinemann
Heinemann, Karl
Heinemann, Martha
Heinemann, Auguste Rosalie
Heinemann, Betty
Heinemann, Auguste
Sussmann, Betty
Heinemann, Simon
Heineman (לבית Heinemann), Oskar
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Heinemann, Marcus
Lindenberg, Henriette
Heinemann, Auguste
Sussmann, Betty
Heinemann, Simon
Heinemann, Felix
Heinemann, Robert Simon
Heinemann
Heinemann
Heinemann, Otto
Heinemann, Klara
Heinemann, Ida
Heinemann, Emilie
Heinemann
Heinemann, Adolph David
Heinemann, Henry
Heinemann, Anna
Heinemann
Heinemann, Willy
Heinemann
Heinemann, Karl
Heinemann, Martha
Heinemann, Auguste Rosalie
Heinemann, Betty
Heineman (לבית Heinemann), Oskar