חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרגובסקי, מאיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מאיר
מרגובסקי
was born
on
1888
,
Son of
רבקה
Margovski מרגובסקי
and
יקותיאל
דצ'ובסקי (לבית Dachowski)
,
died
on
1970
,
Father of
Rivka (Riva)
Margowski
,
Zvi
Regev
,
,
Images:
First name:
מאיר
Surname:
מרגובסקי
Gender:
זכר
Date of birth:
1888
Date of death:
1970
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1888
Date:
1888
Event Type:
פטירה
Description:
1970
Date:
1970
Age:
81-82
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרגובסקי, מאיר
1888
died
on
1970
Father of
1888
1888
1970
Margovski מרגובסקי, רבקה
דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל
Margowski, Yekutiel
מרים
מרגובסקי
מרגובסקי, מאיר
Press פרס, טובה
Margovski, דבורה
מרגובסקי, צבי
Margowski, Rivka (Riva)
Regev, Zvi
מרגובסקי
מרגובסקי, מאיר
Margovski, דבורה
מרגובסקי, צבי
Press פרס, טובה
Margowski, Yekutiel
מרים
מרגובסקי
מרגובסקי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Regev, Zvi
Margowski, Rivka (Riva)
דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל
Margovski מרגובסקי, רבקה