חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shleifer שלייפר, חיה ביילה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
חיה ביילה
Shleifer שלייפר
was born
Daughter of
אליהו לייב אריה Leib
שלייפר
and
אסתר
שטרן
,
Images:
First name:
חיה ביילה
Surname:
Shleifer שלייפר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shleifer שלייפר, חיה ביילה
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib
שטרן, אסתר
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, מאשה
שלייפר, זאב
Shleifer, יהודית
שלייפר, אברהם
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
בונים, שיינה בלומה
שטרן, משה
שלף (לבית שלייפר), משה
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
בונים, שיינה בלומה
שטרן, משה
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, מאשה
שלייפר, זאב
Shleifer, יהודית
שלייפר, אברהם
שלף (לבית שלייפר), משה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שטרן, אסתר
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib