חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shapira, Zvi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Zvi
Shapira
was born
Son of
זאב Shapira
[שפירא]
and
Devora
Hefler
,
Images:
First name:
Zvi
Surname:
Shapira
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shapira, Zvi
[שפירא], זאב Shapira
Hefler, Devora
[שפירא], מרדכי Shapira
Shapira, עדה
[שפירא], ישראל Shapira
Shapira, Leon
Shapira, Ana
Shapira, מרדכי
Shapira, Israel
Shapira, Yaakov
Shapira, Binyamin
Shapira, Malka
Shapira, Zvi
Shapira, Shohana
Shapira, Zvi
[שפירא], מרדכי Shapira
Shapira, עדה
[שפירא], ישראל Shapira
Shapira, Leon
Shapira, Ana
Shapira, מרדכי
Shapira, Israel
Shapira, Yaakov
Shapira, Binyamin
Shapira, Malka
Shapira, Shohana
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hefler, Devora
[שפירא], זאב Shapira