חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שטרן, לאה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
לאה
שטרן
was born
on
1885
,
Daughter of
Scheine Bluma
Bunim
and
Moshe
Stern
,
Images:
First name:
לאה
Surname:
שטרן
Gender:
נקבה
Date of birth:
1885
Place of birth:
Jerusalem iSRAEL
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1885
Date:
1885
Event place:
Jerusalem iSRAEL
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שטרן, לאה
1885
1885
Jerusalem iSRAEL
1885
Jerusalem iSRAEL
Bunim, Scheine Bluma
Stern, Moshe
Stern שטרן, Elke Rivka
Stern שטרן, Esther
שטרן, דב חיים
Stern, Deborah
Stern, Itta
Stern שטרן, Chaya Naomi
Stern, שרה
שטרן, לאה
בלום, משה
Hacohen, Bina בונה
Bunim, Avraham Faivish
Stern, אלקה רבקה
שטרן, אברהם
שטרן (לבית Stern), אברהם שרגא פייביש Avraham Fhraga Feivish Shraga
שטרן, לאה
Hacohen, Bina בונה
Bunim, Avraham Faivish
Stern, אלקה רבקה
שטרן, אברהם
בלום, משה
Stern שטרן, Elke Rivka
Stern שטרן, Esther
שטרן, דב חיים
Stern, Deborah
Stern, Itta
Stern שטרן, Chaya Naomi
Stern, שרה
שטרן (לבית Stern), אברהם שרגא פייביש Avraham Fhraga Feivish Shraga
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Stern, Moshe
Bunim, Scheine Bluma