חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שלייפר, אליהו לייב אריה Leib

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אליהו לייב אריה Leib
שלייפר
was born
on
1879
,
died
on
28 לינואר 1934
,
Father of
דב יששכר ברל
שלף (לבית שלייפר)
,
מאשה
שלייפר
,
זאב
שלייפר
,
יהודית
Shleifer
,
חיה ביילה
Shleifer שלייפר
,
אברהם
שלייפר
,
משה
שלף (לבית שלייפר)
,
,
Images:
First name:
אליהו לייב אריה Leib
Surname:
שלייפר
Gender:
זכר
Date of birth:
1879
Date of death:
28 לינואר 1934
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1879
Date:
1879
Event Type:
פטירה
Description:
28 JAN 1934
Date:
28 לינואר 1934
Age:
54-55
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שלייפר, אליהו לייב אריה Leib
1879
died
on
28 לינואר 1934
Father of
1879
1879
28 JAN 1934
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib
שטרן, אסתר
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, מאשה
שלייפר, זאב
Shleifer, יהודית
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
שלייפר, אברהם
שלף (לבית שלייפר), משה
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib
שטרן, אסתר
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שלף (לבית שלייפר), משה
שלייפר, אברהם
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
Shleifer, יהודית
שלייפר, זאב
שלייפר, מאשה
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל