חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kanter, Tillie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Tillie
Kanter
was born
on
22 לאוקטובר 1892
,
Daughter of
Rosalie Rosa
Kanter
and
Azriel Israel
Kanter (לבית Duchen)
,
died
on
12 לינואר 1987
,
Mother of
Arthur
Goldberg
,
Mark Alan
Goldberg
,
Gerald
Goldberg
,
,
Images:
First name:
Tillie
Surname:
Kanter
Gender:
נקבה
Date of birth:
22 לאוקטובר 1892
Place of birth:
West Virginia, United States
Date of death:
12 לינואר 1987
Place of death:
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
12 JAN 1987
Date:
12 לינואר 1987
Event place:
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
Age:
94
Event Type:
לידה
Description:
22 OCT 1892
Date:
22 לאוקטובר 1892
Event place:
West Virginia, United States
Event Type:
קבורה
Description:
14 JAN 1987
Date:
14 לינואר 1987
Event place:
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kanter, Tillie
22 לאוקטובר 1892
died
on
12 לינואר 1987
Mother of
22 לאוקטובר 1892
West Virginia, United States
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
12 JAN 1987
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
22 OCT 1892
West Virginia, United States
14 JAN 1987
Mt Sinai Memorial Park, Los Angeles, CA, USA
Kanter, Rosalie Rosa
Kanter (לבית Duchen), Azriel Israel
KANTER, Harry Louis
Kanter, Mollie
Kanter, Dorothy (Red)
Kanter, Ben
KANTER, Celia
Duchen, Rebecca
Kanter, David
Kanter, Ella
KANTER, Eva
Duchen, Baby (Unknown)
Kanter, Twin, Benjamin Joseph
Kanter, Twin, Joseph B
Kanter, Tillie
Goldberg, Morris Bernard
unknown
Kanter, Chaye Leah
Kantor, Eliyahu Yaacov
YEHUDA-LIEB, Rivkah Bat
Duchen, Gershon Menachem Mendel
Goldberg, Arthur
Goldberg, Mark Alan
Goldberg, Gerald
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldberg, Gerald
Goldberg, Mark Alan
Goldberg, Arthur
Kanter (לבית Duchen), Azriel Israel
Kanter, Rosalie Rosa
Kanter, Tillie
Kanter, Chaye Leah
Kantor, Eliyahu Yaacov
YEHUDA-LIEB, Rivkah Bat
Duchen, Gershon Menachem Mendel
Goldberg, Morris Bernard
unknown
KANTER, Harry Louis
Kanter, Mollie
Kanter, Dorothy (Red)
Kanter, Ben
KANTER, Celia
Duchen, Rebecca
Kanter, David
Kanter, Ella
KANTER, Eva
Duchen, Baby (Unknown)
Kanter, Twin, Benjamin Joseph
Kanter, Twin, Joseph B