חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קצן, לייב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
לייב
קצן
was born
on
15 למאי 1881
,
Son of
Rachel
Heselowitz
and
Joshua
Katzen
,
died
on
9 לאפריל 1942
,
Father of
Harry (Hesse Robert)
Katzen
,
Annie
Katzen
,
Hyman "Hymie"
Katzen
,
שולמית
קצן
,
שרה
קצן
,
,
Occupations:
GENERAL DEALER
Images:
First name:
לייב
Surname:
קצן
Gender:
זכר
Occupation:
GENERAL DEALER
Date of birth:
15 למאי 1881
Place of birth:
(), Russia
Date of death:
9 לאפריל 1942
Place of death:
קיפטאיון, South Africa
Events:
Event Type:
לידה
Description:
15 MAY 1881
Date:
15 למאי 1881
Event place:
(), Russia
Event Type:
קבורה
Event place:
קיפטאיון, South Africa
Event Type:
פטירה
Description:
9 APR 1942
Date:
9 לאפריל 1942
Event place:
קיפטאיון, South Africa
Age:
60
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קצן, לייב
15 למאי 1881
died
on
9 לאפריל 1942
Father of
GENERAL DEALER
GENERAL DEALER
15 למאי 1881
(), Russia
קיפטאיון, South Africa
15 MAY 1881
(), Russia
קיפטאיון, South Africa
9 APR 1942
קיפטאיון, South Africa
Heselowitz, Rachel
Katzen, Joshua
Katzen קצין, חסידה פרומה
Katzen, Sholem
קצן, לייב
וינשטיין, יוכבד
Katzen, Harry (Hesse Robert)
Katzen, Annie
Katzen, Hyman "Hymie"
קצן, שולמית
קצן, שרה
Katzen, Hannah
קצן, לייב
וינשטיין, יוכבד
Katzen קצין, חסידה פרומה
Katzen, Sholem
Katzen, Hannah
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קצן, שרה
קצן, שולמית
Katzen, Hyman "Hymie"
Katzen, Annie
Katzen, Harry (Hesse Robert)
Katzen, Joshua
Heselowitz, Rachel