חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of טנדלר, הירש

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
הירש
טנדלר
was born
Father of
מוט'ק מרדכי
טנדלר
,
יוסף
טנדלר
,
,
Images:
First name:
הירש
Surname:
טנדלר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of טנדלר, הירש
Father of
טנדלר, הירש
טנדלר, מוט'ק מרדכי
טנדלר, יוסף
ממברג, רחל
טנדלר, הירש
ממברג, רחל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
טנדלר, יוסף
טנדלר, מוט'ק מרדכי