חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברנשטיין, יונה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יונה
ברנשטיין
was born
on
28 לאוגוסט 1916
,
Daughter of
יהודה סיני
ברנשטיין
and
מלכה יענטא
בלומנפלד
,
died
on
26 לאוקטובר 1983
,
Images:
First name:
יונה
Surname:
ברנשטיין
Gender:
נקבה
Date of birth:
28 לאוגוסט 1916
Date of death:
26 לאוקטובר 1983
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
26 OCT 1983
Date:
26 לאוקטובר 1983
Age:
67
Event Type:
קבורה
Description:
28 OCT 1983
Date:
28 לאוקטובר 1983
Event place:
הר המנוחות, ירושלים, ישראל
Event Type:
לידה
Description:
28 AUG 1916
Date:
28 לאוגוסט 1916
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברנשטיין, יונה
28 לאוגוסט 1916
died
on
26 לאוקטובר 1983
28 לאוגוסט 1916
26 OCT 1983
28 OCT 1983
הר המנוחות, ירושלים, ישראל
28 AUG 1916
ברנשטיין, יהודה סיני
בלומנפלד, מלכה יענטא
ברנשטיין, יוסף (יוסי)
ברנשטיין, שושנה
ברנשטיין, משה
ברנשטיין, יונה
ברנשטיין, חיים P
ברנשטיין, יונה
ברנשטיין, יוסף (יוסי)
ברנשטיין, שושנה
ברנשטיין, משה
ברנשטיין, חיים P
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בלומנפלד, מלכה יענטא
ברנשטיין, יהודה סיני