חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שחור, צ'רנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
צ'רנה
שחור
was born
Mother of
יצחק
שחור
,
שלמה
שחור
,
בלה
שחור
,
חנה
שחור
,
אברהם
שחור
,
יפה
צילקוביץ שחור
,
חיים
שחור
,
,
Images:
First name:
צ'רנה
Surname:
שחור
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שחור, צ'רנה
Mother of
שחור, צ'רנה
צ'רניאק, יהודה/ דב
שחור, יצחק
שחור, שלמה
שחור, בלה
שחור, חנה
שחור, אברהם
צילקוביץ שחור, יפה
שחור, חיים
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שחור, חיים
צילקוביץ שחור, יפה
שחור, אברהם
שחור, חנה
שחור, בלה
שחור, שלמה
שחור, יצחק
שחור, צ'רנה
צ'רניאק, יהודה/ דב