חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of (Shechter) Shaham, Orna

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Orna
(Shechter) Shaham
was born
Daughter of
Mishael
(Shechter) Shaham
and
מתילדה
גולדמן
,
Images:
First name:
Orna
Surname:
(Shechter) Shaham
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of (Shechter) Shaham, Orna
(Shechter) Shaham, Mishael
(Shechter) Shaham, Orna
גולדמן, מתיתיהו
פינקלשטיין, חיה
גולדמן, מתילדה
(Shechter) Shaham, Orna
גולדמן, מתיתיהו
פינקלשטיין, חיה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדמן, מתילדה
(Shechter) Shaham, Mishael