חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרזשענצזא, אסתר מלכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אסתר מלכה
פרזשענצזא
was born
Daughter of
מנדל מנחם
פרזשענצזא
and
הדסה
פרזשענצזא
,
Mother of
שלמה
גנצרסקי
,
חנה
גנצרסקי
,
שרה
גנצרסקי
,
,
Images:
First name:
אסתר מלכה
Surname:
פרזשענצזא
Gender:
נקבה
2 Attachments:
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרזשענצזא, אסתר מלכה
Mother of
פרזשענצזא, מנדל מנחם
פרזשענצזא, הדסה
פרזשענצזא, בלה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענצזא, צירל
פרזשענצזא, אסתר מלכה
גנצרסקי, ישראל חיים
גנצרסקי, שלמה
גנצרסקי, חנה
גנצרסקי, שרה
פרזשענצזא, אסתר מלכה
גנצרסקי, ישראל חיים
פרזשענצזא, בלה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענצזא, צירל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Missing image
גנצרסקי, שרה
גנצרסקי, חנה
גנצרסקי, שלמה
פרזשענצזא, הדסה
פרזשענצזא, מנדל מנחם