חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יקותיאל
דצ'ובסקי (לבית Dachowski)
was born
Father of
Yekutiel
Margowski
,
מרים
,
מאיר
מרגובסקי
,
מרגובסקי
,
מרגובסקי
,
,
Images:
First name:
יקותיאל
Surname:
דצ'ובסקי (לבית Dachowski)
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל
Father of
דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל
Margovski מרגובסקי, רבקה
Margowski, Yekutiel
מרים
מרגובסקי, מאיר
מרגובסקי
מרגובסקי
דצ'ובסקי (לבית Dachowski), יקותיאל
Margovski מרגובסקי, רבקה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מרגובסקי
מרגובסקי
מרגובסקי, מאיר
מרים
Margowski, Yekutiel