חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Medalia, Yehuda Leib

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Yehuda Leib
Medalia
was born
Son of
ליבה אהובה
Shafran שפרן
and
מרדכי
מדליה
,
died
on
1907
,
Images:
First name:
Yehuda Leib
Surname:
Medalia
Gender:
זכר
Date of death:
1907
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1907
Date:
1907
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Medalia, Yehuda Leib
died
on
1907
1907
Shafran שפרן, ליבה אהובה
מדליה, מרדכי
Medalia מדליה, מרים מלכה מניה
מדליה, משה
Medalia מדליה, בתיה
Medalia מדליה, אסתר לאה
מדליה, דוב Dov
Medalia מדליה, ליפשה
Medalia, Elka
מדליה, יעקב
Medalia, Yehuda Leib
מדליה, דוד
מדליה, G
מדליה, דוד
Medalia, Yehuda Leib
מדליה, דוד
מדליה, G
Medalia מדליה, מרים מלכה מניה
מדליה, משה
Medalia מדליה, בתיה
Medalia מדליה, אסתר לאה
מדליה, דוב Dov
Medalia מדליה, ליפשה
Medalia, Elka
מדליה, יעקב
מדליה, דוד
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מדליה, מרדכי
Shafran שפרן, ליבה אהובה