חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nachmias, רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
רחל
Nachmias
was born
Mother of
דליסיה
Nachmias נחמיאס
,
דוד
נחמיאס
,
Shmuel (Samuel)
Nachmias
,
שאול
נחמיאס
,
,
Images:
First name:
רחל
Surname:
Nachmias
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nachmias, רחל
Mother of
Nachmias, רחל
Nachmias, Chaim
Nachmias נחמיאס, דליסיה
נחמיאס, דוד
Nachmias, Shmuel (Samuel)
נחמיאס, שאול
Nachmias, רחל
Nachmias, Chaim
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נחמיאס, שאול
Nachmias, Shmuel (Samuel)
נחמיאס, דוד
Nachmias נחמיאס, דליסיה