חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
אשבל Ashbal
was born
on
17 ליוני 1873
,
Son of
סלווה
and
יששכר
אשבל
,
died
on
22 לאוקטובר 1951
,
Father of
ראובן Reuven
אשבל Ashbel
,
צפורה Zipora
אשבל Ashbal
,
דב יששכר
אשבל Ashbal
,
אסתר Ester
אשבל Ashbel
,
טוביה Tuvia
אשבל Ashbal
,
בתיה Batia
אשבל Ashbal
,
,
Images:
First name:
לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
Surname:
אשבל Ashbal
Gender:
זכר
Date of birth:
17 ליוני 1873
Place of birth:
Russia
Date of death:
22 לאוקטובר 1951
Place of death:
Ekron, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
17 JUN 1873
Date:
17 ליוני 1873
Event place:
Russia
Event Type:
קבורה
Event place:
בית העלמין מזכרת בתיה, מזכרת בתיה, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
22 OCT 1951
Date:
22 לאוקטובר 1951
Event place:
Ekron, Israel
Age:
78
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
17 ליוני 1873
died
on
22 לאוקטובר 1951
Father of
17 ליוני 1873
Russia
Ekron, Israel
17 JUN 1873
Russia
בית העלמין מזכרת בתיה, מזכרת בתיה, ישראל
22 OCT 1951
Ekron, Israel
סלווה
אשבל, יששכר
ashbal, yosef halevi
אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
לוי Levi, שרה חיה
אשבל, נוח מנדל הלוי
אשבל Ashbel, ראובן Reuven
אשבל Ashbal, צפורה Zipora
אשבל Ashbal, דב יששכר
אשבל Ashbel, אסתר Ester
אשבל Ashbal, טוביה Tuvia
אשבל Ashbal, בתיה Batia
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אשבל Ashbal, בתיה Batia
אשבל Ashbal, טוביה Tuvia
אשבל Ashbel, אסתר Ester
אשבל Ashbal, דב יששכר
אשבל Ashbal, צפורה Zipora
אשבל Ashbel, ראובן Reuven
אשבל, יששכר
סלווה
אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
אשבל, נוח מנדל הלוי
לוי Levi, שרה חיה
ashbal, yosef halevi