חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of wolf, yehuda

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
yehuda
wolf
was born
Son of
felix theodor
wolf
and
שושנה
ברנשטיין
,
Images:
First name:
yehuda
Surname:
wolf
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of wolf, yehuda
wolf, felix theodor
wolf, yehuda
ברנשטיין, יהודה סיני
בלומנפלד, מלכה יענטא
ברנשטיין, שושנה
wolf, yehuda
ברנשטיין, יהודה סיני
בלומנפלד, מלכה יענטא
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברנשטיין, שושנה
wolf, felix theodor