חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bonshtein, Ehoud

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Ehoud
Bonshtein
was born
Son of
צילה
בונשטיין
and
יוסף
בונשטיין
,
Images:
First name:
Ehoud
Surname:
Bonshtein
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bonshtein, Ehoud
בונשטיין, צילה
Bonshtein, Ehoud
Yakobson יעקבזון, חיה Rachel
בונשטיין קרסנושטיין (לבית Krasnoshtein), מרדכי
בונשטיין, יוסף
Bonshtein, Ehoud
Yakobson יעקבזון, חיה Rachel
בונשטיין קרסנושטיין (לבית Krasnoshtein), מרדכי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בונשטיין, יוסף
בונשטיין, צילה