חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cohen, Evelyn

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Evelyn
Cohen
was born
on
1919
,
Daughter of
Minnie
Rigler
and
Samuel
Cohen
,
Images:
First name:
Evelyn
Surname:
Cohen
Gender:
נקבה
Date of birth:
1919
Place of birth:
Massachusetts, United States
Events:
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1920
Date:
1920
Event place:
Lowell City 3 Part Of Precinct 2 Part Of, Middlesex, Massachusetts, USA
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1930
Date:
1930
Event place:
Springfield, Hampden, Massachusetts, USA
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1940
Date:
1940
Event place:
21 Ware St, Lowell, North Middlesex, Middlesex, Massachusetts, USA
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1919
Date:
1919
Event place:
Massachusetts, United States
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cohen, Evelyn
1919
1919
Massachusetts, United States
1920
Lowell City 3 Part Of Precinct 2 Part Of, Middlesex, Massachusetts, USA
1930
Springfield, Hampden, Massachusetts, USA
1940
21 Ware St, Lowell, North Middlesex, Middlesex, Massachusetts, USA
ABT 1919
Massachusetts, United States
Rigler, Minnie
Cohen, Samuel
Cohen, Anna (Annie)
Cohen, Robert
Cohen, Rose
Cohen, Merril
Cohen, Eugene
Cohen, Bessie
Cohen, William
Cohen, Ruth
Cohen, Carl
Cohen, Arthur
Cohen, Bernard
Cohen, Lily
Cohen, Dorothy
Cohen, Evelyn
Cohen, Abraham
Simon Cohen, Sarah
Cohen, Paul
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cohen, Samuel
Rigler, Minnie