חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פנדר, שמחה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
שמחה
פנדר
was born
Son of
אברהם הירש צבי
פנדר
and
חיה לאה
אקאוויעץ
,
Images:
First name:
שמחה
Surname:
פנדר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פנדר, שמחה
פנדר, אברהם הירש צבי
אקאוויעץ, חיה לאה
פנדר, ראובן
פנדר, רחל
פנדר, שמחה
פנדר, שרה
פנדר, שמחה
פנדר, ראובן
פנדר, רחל
פנדר, שרה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אקאוויעץ, חיה לאה
פנדר, אברהם הירש צבי