חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hurwitz, Chaya Babil

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Chaya Babil
Hurwitz
was born
on
1878
,
Daughter of
רבקה
הורביץ
and
יוסף צבי
הורביץ
,
died
on
1951
,
Mother of
1 \ 2
Baruch Tsvi Zemach Hershel
Weinstein
,
שלומית
Weinstein
,
Chaim Yaakov
Weinstein
,
Chava
Weinstein
,
שומית Shulamit Cohen Hevroni
וינשטיין
,
גולדה זהבה
Weinstein
,
Menachem Shlomo
Weinstein Gat
,
שר שלום
וינשטיין
,
Yitzchak Zalman
Weinstein
,
נפתלי הרצל
וינשטיין
,
נמחקו
נוספו
,
Images:
First name:
Chaya Babil
Surname:
Hurwitz
Gender:
נקבה
Date of birth:
1878
Place of birth:
Jerusalem, Israel
Date of death:
1951
Place of death:
Tel Aviv, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1951
Date:
1951
Event place:
Tel Aviv, Israel
Age:
72-73
Event Type:
קבורה
Event place:
Bet Ytckhak Tel Aviv, Israel
Event Type:
לידה
Description:
1878
Date:
1878
Event place:
Jerusalem, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hurwitz, Chaya Babil
1878
died
on
1951
Mother of
1878
Jerusalem, Israel
Tel Aviv, Israel
1951
Tel Aviv, Israel
Bet Ytckhak Tel Aviv, Israel
1878
Jerusalem, Israel
הורביץ, רבקה
הורביץ, יוסף צבי
Hurwitz, Chaya Babil
וינשטיין, אליהו
Weinstein (לבית וינשטיין), Israel
Weinstein, שלומית
וינשטיין, שומית Shulamit Cohen Hevroni
Weinstein, גולדה זהבה
וינשטיין, שר שלום
וינשטיין, נפתלי הרצל
וינשטיין, מנוחה
Weinstein, Baruch Tsvi Zemach Hershel
Weinstein, Chaim Yaakov
Weinstein, Chava
Weinstein Gat, Menachem Shlomo
Weinstein, Yitzchak Zalman
הורוביץ, מיכל
Hurwitz, Chaya Babil
וינשטיין, מנוחה
וינשטיין, אליהו
Weinstein (לבית וינשטיין), Israel
הורוביץ, מיכל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וינשטיין, נפתלי הרצל
Weinstein, Yitzchak Zalman
וינשטיין, שר שלום
Weinstein Gat, Menachem Shlomo
Weinstein, גולדה זהבה
וינשטיין, שומית Shulamit Cohen Hevroni
Weinstein, Chava
Weinstein, Chaim Yaakov
Weinstein, שלומית
Weinstein, Baruch Tsvi Zemach Hershel
הורביץ, יוסף צבי
הורביץ, רבקה