חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Medalia מדליה, Varda

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Varda
Medalia מדליה
was born
on
18 ליוני 1929
,
Daughter of
משה
מדליה
and
צרוייה
Peretz פרץ
,
died
on
20 לאוקטובר 1994
,
Images:
First name:
Varda
Surname:
Medalia מדליה
Gender:
נקבה
Date of birth:
18 ליוני 1929
Date of death:
20 לאוקטובר 1994
Place of death:
Nazeret Elit, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
20 OCT 1994
Date:
20 לאוקטובר 1994
Event place:
Nazeret Elit, Israel
Age:
65
Event Type:
אירוע
Description:
209
Event sub type:
Reference Number
Event Type:
לידה
Description:
18 JUN 1929
Date:
18 ליוני 1929
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Medalia מדליה, Varda
18 ליוני 1929
died
on
20 לאוקטובר 1994
18 ליוני 1929
Nazeret Elit, Israel
20 OCT 1994
Nazeret Elit, Israel
209
18 JUN 1929
מדליה, משה
Peretz פרץ, צרוייה
Medalia מדליה, Varda
פרץ, משה
Baruch ברוך, זהבה אורו
Shafran שפרן, ליבה אהובה
מדליה, מרדכי
מדליה, יואב
Medalia מדליה, Varda
פרץ, משה
Baruch ברוך, זהבה אורו
Shafran שפרן, ליבה אהובה
מדליה, מרדכי
מדליה, יואב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Peretz פרץ, צרוייה
מדליה, משה