חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ארקין, יעקב מאיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יעקב מאיר
ארקין
was born
on
1863
,
Son of
חנה
Meir
and
צבי בר אברהם שלמה
ארקין (לבית Arkin)
,
died
on
19 לנובמבר 1932
,
Father of
יוסף חיים
ארקין
,
צביה
Arkin ארקין
,
,
Images:
First name:
יעקב מאיר
Surname:
ארקין
Gender:
זכר
Date of birth:
1863
Place of birth:
Pavlova, Belarus
Date of death:
19 לנובמבר 1932
Place of death:
Mazkeret Batia
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
19 NOV 1932
Date:
19 לנובמבר 1932
Event place:
Mazkeret Batia
Age:
68-69
Event Type:
לידה
Description:
1863
Date:
1863
Event place:
Pavlova, Belarus
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ארקין, יעקב מאיר
1863
died
on
19 לנובמבר 1932
Father of
1863
Pavlova, Belarus
Mazkeret Batia
19 NOV 1932
Mazkeret Batia
1863
Pavlova, Belarus
Meir, חנה
ארקין (לבית Arkin), צבי בר אברהם שלמה
ארקין, קלמן רפאל
ארקין, ישראל חיים
ארקין, יעקב מאיר
unknown
Zepnik צפניק, חיה
Shana שיין, חיה
ארקין, אברהם שלמה
ארקין, יוסף חיים
Arkin ארקין, צביה
ארקין, רחל דינה
ארקין, יעקב מאיר
Shana שיין, חיה
ארקין, אברהם שלמה
unknown
Zepnik צפניק, חיה
ארקין, קלמן רפאל
ארקין, ישראל חיים
ארקין, רחל דינה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Arkin ארקין, צביה
ארקין, יוסף חיים
ארקין (לבית Arkin), צבי בר אברהם שלמה
Meir, חנה