חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shleifer, יהודית

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יהודית
Shleifer
was born
Daughter of
אליהו לייב אריה Leib
שלייפר
and
אסתר
שטרן
,
died
on
1929
,
Images:
First name:
יהודית
Surname:
Shleifer
Gender:
נקבה
Date of death:
1929
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1929
Date:
1929
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shleifer, יהודית
died
on
1929
1929
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib
שטרן, אסתר
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, מאשה
שלייפר, זאב
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
שלייפר, אברהם
Shleifer, יהודית
בונים, שיינה בלומה
שטרן, משה
שלף (לבית שלייפר), משה
Shleifer, יהודית
בונים, שיינה בלומה
שטרן, משה
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, מאשה
שלייפר, זאב
Shleifer שלייפר, חיה ביילה
שלייפר, אברהם
שלף (לבית שלייפר), משה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שטרן, אסתר
שלייפר, אליהו לייב אריה Leib