חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Ludwig Louis Eliezer Joseph
Jaffé
was born
on
24 לאוגוסט 1812
,
Son of
יוסף מרכוס
יפה
and
Jette Lelore
Daniel
,
died
on
7 לינואר 1871
,
Father of
1 \ 2
Jette
Jaffe
,
Gracia Gratsya
Jaffe
,
Golda
Jaffe
,
Abraham
Jaffe
,
Jacob
Jaffe
,
Marcus
Jaffe
,
Deborah
Jaffe
,
Joshua Joura
Jaffe
,
David
Jaffe
,
Betty
Jaffe
,
נמחקו
נוספו
,
Occupations:
Marchand et banquier a Turin (district de Meklenberg)
Images:
First name:
Ludwig Louis Eliezer Joseph
Surname:
Jaffé
Gender:
זכר
Occupation:
Marchand et banquier a Turin (district de Meklenberg)
Date of birth:
24 לאוגוסט 1812
Place of birth:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Date of death:
7 לינואר 1871
Place of death:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Events:
Event Type:
לידה
Description:
24 AUG 1812
Date:
24 לאוגוסט 1812
Event place:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Event Type:
פטירה
Description:
7 JAN 1871
Date:
7 לינואר 1871
Event place:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Age:
58
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph
24 לאוגוסט 1812
died
on
7 לינואר 1871
Father of
Marchand et banquier a Turin (district de Meklenberg)
Marchand et banquier a Turin (district de Meklenberg)
24 לאוגוסט 1812
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
24 AUG 1812
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
7 JAN 1871
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
יפה, יוסף מרכוס
Daniel, Jette Lelore
Jaffe, Malena
Jaffé, Daniel Joseph
Jaffé, Martha
Jaffé, Betty
Jaffe
Jaffé, Isaac Joseph
Jaffé, Selig Joseph
Jaffe, Golda
Jaffe, Julius
Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph
Benveniste De Lemos, Ricka Rebecca
לא ידוע, Daniel
Segal-Levy, Golda Segalle
לא ידוע, Mordecai Marcus
Jaffe, Jette
Jaffe, Gracia Gratsya
Jaffe, Golda
Jaffe, Abraham
Jaffe, Jacob
Jaffe, Marcus
Jaffe, Deborah
Jaffe, Joshua Joura
Jaffe, David
Jaffe, Betty
Jaffe, Frieda
Jaffe, Joseph
Jaffe, Mathilde
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Jaffe, Betty
Jaffe, David
Jaffe, Joshua Joura
Jaffe, Deborah
Jaffe, Marcus
Jaffe, Jacob
Jaffe, Abraham
Jaffe, Golda
Jaffe, Gracia Gratsya
Jaffe, Jette
Daniel, Jette Lelore
יפה, יוסף מרכוס
Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph
Jaffe, Frieda
Jaffe, Joseph
Jaffe, Mathilde
לא ידוע, Daniel
Segal-Levy, Golda Segalle
לא ידוע, Mordecai Marcus
Benveniste De Lemos, Ricka Rebecca
Jaffe, Malena
Jaffé, Daniel Joseph
Jaffé, Martha
Jaffé, Betty
Jaffe
Jaffé, Isaac Joseph
Jaffé, Selig Joseph
Jaffe, Golda
Jaffe, Julius