חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשכנזי, דבורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
דבורה
אשכנזי
was born
on
1920
,
Daughter of
and
,
died
on
26 לפברואר 1989
,
Images:
First name:
דבורה
Surname:
אשכנזי
Gender:
נקבה
Date of birth:
1920
Place of birth:
זכרון יעקב, ישראל
Date of death:
26 לפברואר 1989
Place of death:
זכרון יעקב, ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1920
Date:
1920
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
26 FEB 1989
Date:
26 לפברואר 1989
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Age:
68-69
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשכנזי, דבורה
1920
died
on
26 לפברואר 1989
1920
זכרון יעקב, ישראל
זכרון יעקב, ישראל
1920
זכרון יעקב, ישראל
26 FEB 1989
זכרון יעקב, ישראל