חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדמן, רבקה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
רבקה
גולדמן
was born
on
1910
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
רבקה
Surname:
גולדמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
1910
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1910
Date:
1910
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדמן, רבקה
1910
1910
1910
גולדמן, מתיתיהו
פינקלשטיין, חיה
גולדמן, שלמה
גולדמן, לאה
גולדמן, רבקה
גולדמן, ישראל אברהם הלוי
פרשר, הענא פייגא
גולדמן, מתילדה