חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זליקוביץ, ברל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ברל
זליקוביץ
was born
on
1898
,
Son of
נחמן
זליקוביץ
and
מלכה
מילר
,
died
on
1918
,
Images:
First name:
ברל
Surname:
זליקוביץ
Gender:
זכר
Date of birth:
1898
Date of death:
1918
Place of death:
Bacău, Bacau, Bacău County, Romania
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1898
Date:
1898
Event Type:
פטירה
Description:
1918
Date:
1918
Event place:
Bacău, Bacau, Bacău County, Romania
Age:
19-20
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זליקוביץ, ברל
1898
died
on
1918
1898
Bacău, Bacau, Bacău County, Romania
1898
1918
Bacău, Bacau, Bacău County, Romania
זליקוביץ, נחמן
מילר, מלכה
זליקוביץ, רבקה'לה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, שיינדל
זליקוביץ, רבקה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, אברהם
זליקוביץ, ברל
זליקוביץ, שיינדל
זעליג, אהרון דב
זליקוביץ, לורה
זליקוביץ, ברל
זליקוביץ, שיינדל
זעליג, אהרון דב
זליקוביץ, רבקה'לה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, שיינדל
זליקוביץ, רבקה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, אברהם
זליקוביץ, לורה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
מילר, מלכה
זליקוביץ, נחמן