חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Weinstein, Zimul

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Zimul
Weinstein
was born
Son of
יעקב צמח
צמח וינשטיין
and
,
Images:
First name:
Zimul
Surname:
Weinstein
Gender:
זכר
Place of birth:
KAMENEC?, RUSSIAN LITHUANIA
Place of death:
U.S.A.?
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
KAMENEC?, RUSSIAN LITHUANIA
Event Type:
פטירה
Event place:
U.S.A.?
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Weinstein, Zimul
KAMENEC?, RUSSIAN LITHUANIA
U.S.A.?
KAMENEC?, RUSSIAN LITHUANIA
U.S.A.?
צמח וינשטיין, יעקב צמח
unknown
Weinstein, Zimul
Weinstein, Israel
Weinstein, Zimul
Weinstein, Israel
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
צמח וינשטיין, יעקב צמח