חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ארקין, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יצחק
ארקין
was born
Son of
ישראל
ארקין
and
חנה
ארקין
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
ארקין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ארקין, יצחק
ארקין, ישראל
ארקין, חנה
ארקין, ציפורה
ארקין, שיינה ליבא
ארקין, שולמית
ארקין, שרה
ארקין, יצחק
פייגה, טובה פייגה Milka
ארקין, יעקב בר אברהם שלמה
ארקין, נעמי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ארקין, חנה
ארקין, ישראל
ארקין, יצחק
פייגה, טובה פייגה Milka
ארקין, יעקב בר אברהם שלמה
ארקין, ציפורה
ארקין, שיינה ליבא
ארקין, שולמית
ארקין, שרה
ארקין, נעמי