חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Weiss, אושרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אושרה
Weiss
was born
Daughter of
אלישבע
תשבי
and
מוני מנחם (מוניה)
וייס (לבית וייספיש)
,
died
on
22 לפברואר 2020
,
Images:
First name:
אושרה
Surname:
Weiss
Gender:
נקבה
Date of death:
22 לפברואר 2020
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
22 FEB 2020
Date:
22 לפברואר 2020
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Weiss, אושרה
died
on
22 לפברואר 2020
22 FEB 2020
תשבי, אלישבע
וייס (לבית וייספיש), מוני מנחם (מוניה)
Weiss, אושרה
Lampert למפרט, מלכה
תשבי Tishbi (לבית Chmielnicki), מיכאל Michael
וייספיש, אשר לעמיל
Ceitlin צייטלין, שפרה
תשבי (לבית וייס), ישעיהו (Shayke)
Weiss, אושרה
Lampert למפרט, מלכה
תשבי Tishbi (לבית Chmielnicki), מיכאל Michael
וייספיש, אשר לעמיל
Ceitlin צייטלין, שפרה
תשבי (לבית וייס), ישעיהו (Shayke)
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וייס (לבית וייספיש), מוני מנחם (מוניה)
תשבי, אלישבע