חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כפיר, אריאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אריאל
כפיר
was born
Daughter of
שי
כפיר
and
מעין
דוכס
,
Images:
First name:
אריאל
Surname:
כפיר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כפיר, אריאל
כפיר, שי
דוכס, מעין
כפיר, אוריה
כפיר, אריאל
דוכס, ברק
לוינסון, איימי
כפיר, תמרי
כפיר, אריאל
דוכס, ברק
לוינסון, איימי
כפיר, אוריה
כפיר, תמרי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דוכס, מעין
כפיר, שי