חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dreyfuss, Solomon

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Solomon
Dreyfuss
was born
on
1733
,
Son of
Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Dreyfus ou Dreyfyss
and
Breinel ou Breindel
Dreyfuss
,
Images:
First name:
Solomon
Surname:
Dreyfuss
Gender:
זכר
Date of birth:
1733
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1733
Date:
1733
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dreyfuss, Solomon
1733
1733
1733
Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Dreyfuss, Breinel ou Breindel
Dreyfuss, Nathan
Dreyfuss, Reisel
Dreyfuss, Kronel
Dreyfuss, Wolff Gerchon-Zeèv
Dreyfuss, Herzel Herz Loewel
Dreyfuss, Solomon
Dreyfuss, Mrs.
Treyfuss ou Dreyfuss, Naphtaly Joseph Scleis
Dreyfuss, Goudel Loeb
Dreyfuss, Solomon
Dreyfuss, Mrs.
Treyfuss ou Dreyfuss, Naphtaly Joseph Scleis
Dreyfuss, Nathan
Dreyfuss, Reisel
Dreyfuss, Kronel
Dreyfuss, Wolff Gerchon-Zeèv
Dreyfuss, Herzel Herz Loewel
Dreyfuss, Goudel Loeb
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Dreyfuss, Breinel ou Breindel
Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel