חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שפיגלר, איידל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
איידל
שפיגלר
was born
Mother of
יוסף שעייה
שפיגלר
,
דוד יצחק
שפיגלר
,
חנה בתיה
שפיגלר
,
,
Images:
First name:
איידל
Surname:
שפיגלר
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Cause:
Enfermedad
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שפיגלר, איידל
Mother of
שפיגלר, איידל
שפיגלר, עוזר פנחס
שפיגלר, יוסף שעייה
שפיגלר, דוד יצחק
שפיגלר, חנה בתיה
שפיגלר, איידל
שפיגלר, עוזר פנחס
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שפיגלר, חנה בתיה
שפיגלר, דוד יצחק
שפיגלר, יוסף שעייה