חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קרניאל, שמואל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
שמואל
קרניאל
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
שמואל
Surname:
קרניאל
Gender:
זכר
Place of death:
מנחמיה? ר"ג?
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
מנחמיה? ר"ג?
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קרניאל, שמואל
מנחמיה? ר"ג?
מנחמיה? ר"ג?
Goldshtein גולדשטיין, לאה
קרניאל, מרדכי
קרניאל, נחמן
Karniel (DIFFERENT קרניאל), Chasia
קרניאל, יהודה
קרניאל, שמואל
Goldshtein, Baruch
Goldshtein, Henia
Karniel, Chasia
Karniel, Yizchak
קרניאל, ישעיהו עזמוות