חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פנסטר, פאני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
פאני
פנסטר
was born
on
3 לנובמבר 1919
,
Daughter of
and
,
died
on
6 לאפריל 1997
,
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
פאני
Surname:
פנסטר
Gender:
נקבה
Date of birth:
3 לנובמבר 1919
Place of birth:
Berlin, Germany
Date of death:
6 לאפריל 1997
Place of death:
Giv'atayim
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
Holon
Event Type:
לידה
Description:
3 NOV 1919
Date:
3 לנובמבר 1919
Event place:
Berlin, Germany
Event Type:
פטירה
Description:
6 APR 1997
Date:
6 לאפריל 1997
Event place:
Giv'atayim
Age:
77
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פנסטר, פאני
3 לנובמבר 1919
died
on
6 לאפריל 1997
Mother of
3 לנובמבר 1919
Berlin, Germany
Giv'atayim
Holon
3 NOV 1919
Berlin, Germany
6 APR 1997
Giv'atayim