חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדמן, לאה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
לאה
גולדמן
was born
on
1915
,
Daughter of
מתיתיהו
גולדמן
and
חיה
פינקלשטיין
,
Images:
First name:
לאה
Surname:
גולדמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
1915
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1915
Date:
1915
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדמן, לאה
1915
1915
1915
גולדמן, מתיתיהו
פינקלשטיין, חיה
גולדמן, שלמה
גולדמן, רבקה
גולדמן, לאה
גולדמן, ישראל אברהם הלוי
פרשר, הענא פייגא
גולדמן, מתילדה
גולדמן, לאה
גולדמן, ישראל אברהם הלוי
פרשר, הענא פייגא
גולדמן, שלמה
גולדמן, רבקה
גולדמן, מתילדה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פינקלשטיין, חיה
גולדמן, מתיתיהו