חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשכנזי, אפרים שאול

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אפרים שאול
אשכנזי
was born
on
12 לנובמבר 1908
,
Son of
גולדה זהבה הניה
זויבר
and
יעקב זאב
אשכנזי
,
died
on
7 לנובמבר 1999
,
Images:
First name:
אפרים שאול
Surname:
אשכנזי
Gender:
זכר
Date of birth:
12 לנובמבר 1908
Place of birth:
זכרון יעקב, ישראל
Date of death:
7 לנובמבר 1999
Place of death:
זכרון יעקב, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
7 NOV 1999
Date:
7 לנובמבר 1999
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Age:
90
Event Type:
לידה
Description:
12 NOV 1908
Date:
12 לנובמבר 1908
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Event Type:
קבורה
Event place:
Zichron Yaacov Cemetery, Zikhron Ya'Akov, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשכנזי, אפרים שאול
12 לנובמבר 1908
died
on
7 לנובמבר 1999
12 לנובמבר 1908
זכרון יעקב, ישראל
זכרון יעקב, ישראל
7 NOV 1999
זכרון יעקב, ישראל
12 NOV 1908
זכרון יעקב, ישראל
Zichron Yaacov Cemetery, Zikhron Ya'Akov, Israel
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, יעקב זאב
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, אפרים שאול
Abramovich אברמוביץ, צפורה
אשכנזי, מאיר
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אשכנזי, יעקב זאב
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, אפרים שאול
Abramovich אברמוביץ, צפורה
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, מאיר