חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דניאל, ג'טה לנורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ג'טה לנורה
דניאל
was born
on
11 למרץ 1767
,
died
on
28 לפברואר 1843
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
ג'טה לנורה
Surname:
דניאל
Gender:
נקבה
Date of birth:
11 למרץ 1767
Place of birth:
Hamburg, Deutschland
Date of death:
28 לפברואר 1843
Place of death:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
28 FEB 1843
Date:
28 לפברואר 1843
Event place:
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Age:
75
Event Type:
לידה
Description:
11 MAR 1767
Date:
11 למרץ 1767
Event place:
Hamburg, Deutschland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דניאל, ג'טה לנורה
11 למרץ 1767
died
on
28 לפברואר 1843
Mother of
11 למרץ 1767
Hamburg, Deutschland
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
28 FEB 1843
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
11 MAR 1767
Hamburg, Deutschland
דניאל, ג'טה לנורה
יפה, יוסף מרכוס
יפה, יוליוס
יפה, לודוויג לואיס אליעזר
Jaffe, Malena
יפה, בטי
Jaffé, Martha
יפה, גולדה
יפה, דניאל יוסף