חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kreinin, Oshria

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Oshria
Kreinin
was born
Daughter of
Avraham
Kreinin
and
Yocheved
Neiman נימן
,
Images:
First name:
Oshria
Surname:
Kreinin
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kreinin, Oshria
Kreinin, Avraham
Kreinin, Oshria
נימן ניימאן ניימן Nieman, דב בעריש דב Dov
Gold גולד, atara
Neiman נימן, Yocheved
Kreinin, Oshria
נימן ניימאן ניימן Nieman, דב בעריש דב Dov
Gold גולד, atara
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Neiman נימן, Yocheved
Kreinin, Avraham