חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Neumann, Adele

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Adele
Neumann
was born
on
9 לינואר 1897
,
Daughter of
פאני
פנסטר
and
,
Images:
First name:
Adele
Surname:
Neumann
Gender:
נקבה
Date of birth:
9 לינואר 1897
Place of birth:
Elizabeth, Union, New Jersey
Events:
Event Type:
לידה
Description:
9 JAN 1897
Date:
9 לינואר 1897
Event place:
Elizabeth, Union, New Jersey
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Neumann, Adele
9 לינואר 1897
9 לינואר 1897
Elizabeth, Union, New Jersey
9 JAN 1897
Elizabeth, Union, New Jersey
פנסטר, פאני
unknown
Neumann, Adele
סטאל, Perl Paula
פנסטר, אברהם
Neumann, Adele
סטאל, Perl Paula
פנסטר, אברהם
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
פנסטר, פאני