חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Casey, Joseph

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Joseph
Casey
was born
on
1895
,
Son of
Patrick
Casey
and
Alice
Shaughnessy
,
Images:
First name:
Joseph
Surname:
Casey
Gender:
זכר
Date of birth:
1895
Place of birth:
Manchester, Lancashire
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1895
Date:
1895
Event place:
Manchester, Lancashire
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Casey, Joseph
1895
1895
Manchester, Lancashire
1895
Manchester, Lancashire
Casey, Patrick
Shaughnessy, Alice
Casey, James
Casey, Maggie
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Christopher
Casey, Elizabeth
Casey, Joseph
Casey, Henry
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shaughnessy, Alice
Casey, Patrick
Casey, Joseph
Casey, James
Casey, Maggie
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Christopher
Casey, Elizabeth
Casey, Henry