חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרזשענצזא, מנדל מנחם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מנדל מנחם
פרזשענצזא
was born
Father of
בלה
פרזשענצזא
,
קלרה יוז
פרזשענצזא
,
אסתר מלכה
פרזשענצזא
,
גיטל
פרזשענדזא
,
ציפורה
פרזשענצזא
,
צירל
פרזשענצזא
,
,
Images:
First name:
מנדל מנחם
Surname:
פרזשענצזא
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרזשענצזא, מנדל מנחם
Father of
פרזשענצזא, מנדל מנחם
פרזשענצזא, הדסה
פרזשענצזא, בלה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענצזא, אסתר מלכה
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענצזא, צירל
פרזשענצזא, מנדל מנחם
פרזשענצזא, הדסה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרזשענצזא, צירל
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, אסתר מלכה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענצזא, בלה