חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ארקין, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יעקב
ארקין
was born
on
18 לאוגוסט 1849
,
Son of
חנה שיינה
Shana שיין
and
אברהם שלמה
ארקין
,
died
on
22 למרץ 1920
,
Father of
חיה
Arkin ארקין
,
ישראל
ארקין
,
גיטל אלקה
Arkin ארקין
,
שיינה
Arkin ארקין
,
צבי גדליהו
ארקין
,
חוה
Arkin ארקין
,
רבקה
Arkin ארקין
,
אליעזר דניאל
ארקין
,
מינה
Arkin ארקין
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
ארקין
Gender:
זכר
Date of birth:
18 לאוגוסט 1849
Place of birth:
Rozinoy, Grodna, Bellarus, Belarus
Date of death:
22 למרץ 1920
Place of death:
Mazkeret Batya, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
18 AUG 1849
Date:
18 לאוגוסט 1849
Event place:
Rozinoy, Grodna, Bellarus, Belarus
Event Type:
פטירה
Description:
22 MAR 1920
Date:
22 למרץ 1920
Event place:
Mazkeret Batya, Israel
Age:
70
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ארקין, יעקב
18 לאוגוסט 1849
died
on
22 למרץ 1920
Father of
18 לאוגוסט 1849
Rozinoy, Grodna, Bellarus, Belarus
Mazkeret Batya, Israel
18 AUG 1849
Rozinoy, Grodna, Bellarus, Belarus
22 MAR 1920
Mazkeret Batya, Israel
Shana שיין, חנה שיינה
ארקין, אברהם שלמה
ארקין, צבי הירש
ארקין, מלכה
ארקין (לבית Arkin), צבי הירש
ארקין, ישראל שרול
ארקין, קלמן
ארקין, יעקב
Faige פייגה, טובה פייגה Milka
Arkin, חנה
unknown
unknown
unknown
פייגה, טובה
Slonim סלונים, מלכה Milka
unknown
unknown
unknown
unknown
Arkin ארקין, רבקה
ארקין, צבי גדליהו
Arkin ארקין, מינה
Arkin ארקין, שיינה
ארקין, ישראל
ארקין, אליעזר דניאל
Arkin ארקין, גיטל אלקה
Arkin ארקין, חיה
Arkin ארקין, חוה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Arkin ארקין, מינה
ארקין, אליעזר דניאל
Arkin ארקין, רבקה
Arkin ארקין, חוה
ארקין, צבי גדליהו
Arkin ארקין, שיינה
Arkin ארקין, גיטל אלקה
ארקין, ישראל
Arkin ארקין, חיה
ארקין, אברהם שלמה
Shana שיין, חנה שיינה