חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שפיגלר, חנה בתיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
חנה בתיה
שפיגלר
was born
Daughter of
דוד יצחק
שפיגלר
and
פרלה פולה
אברמוביץ
,
Mother of
יניב
דויטש
,
נועה
דויטש
,
,
Images:
First name:
חנה בתיה
Surname:
שפיגלר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שפיגלר, חנה בתיה
Mother of
שפיגלר, דוד יצחק
אברמוביץ, פרלה פולה
שפיגלר, עוזר פנחס
שפיגלר, אסתר
שפיגלר, חנה בתיה
דויטש, צבי
אברמוביץ, יצחק
שולזינגר, (חיה( חנה
שפיגלר, איידל
שפיגלר, עוזר פנחס
דויטש, יניב
דויטש, נועה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דויטש, נועה
דויטש, יניב
אברמוביץ, פרלה פולה
שפיגלר, דוד יצחק
שפיגלר, חנה בתיה
אברמוביץ, יצחק
שולזינגר, (חיה( חנה
שפיגלר, איידל
שפיגלר, עוזר פנחס
דויטש, צבי
שפיגלר, עוזר פנחס
שפיגלר, אסתר