חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of צ'רניאק, יהודה/ דב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יהודה/ דב
צ'רניאק
was born
Father of
יצחק
שחור
,
שלמה
שחור
,
בלה
שחור
,
חנה
שחור
,
אברהם
שחור
,
יפה
צילקוביץ שחור
,
חיים
שחור
,
,
Images:
First name:
יהודה/ דב
Surname:
צ'רניאק
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of צ'רניאק, יהודה/ דב
Father of
צ'רניאק, יהודה/ דב
שחור, צ'רנה
שחור, יצחק
שחור, שלמה
שחור, בלה
שחור, חנה
שחור, אברהם
צילקוביץ שחור, יפה
שחור, חיים
צ'רניאק, יהודה/ דב
שחור, צ'רנה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שחור, חיים
צילקוביץ שחור, יפה
שחור, אברהם
שחור, חנה
שחור, בלה
שחור, שלמה
שחור, יצחק