חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Slonim סלונים, מלכה Milka

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מלכה Milka
Slonim סלונים
was born
,
Images:
First name:
מלכה Milka
Surname:
Slonim סלונים
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Slonim סלונים, מלכה Milka
Slonim סלונים, מלכה Milka
ארקין Arkin, יעקב Yakov
Slonim סלונים, מלכה Milka
ארקין Arkin, יעקב Yakov
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.