חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldman, Jennie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Jennie
Goldman
was born
on
1895
,
Daughter of
B.
Lavigne
and
S. J.
Goldman
,
Images:
First name:
Jennie
Surname:
Goldman
Gender:
נקבה
Date of birth:
1895
Place of birth:
Montana, United States
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1895
Date:
1895
Event place:
Montana, United States
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldman, Jennie
1895
1895
Montana, United States
ABT 1895
Montana, United States
Lavigne, B.
Goldman, S. J.
Goldman, Abe
Goldman, Ida
Rogoway, Julia
Goldman, George Bane
Goldman, Jennie
Goldman, Robert
Goldman, Jennie
Goldman, Abe
Goldman, Ida
Rogoway, Julia
Goldman, George Bane
Goldman, Robert
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldman, S. J.
Lavigne, B.